GOK Maciejowice

Twórcy ludowi

Zofia Pracz Oblin - Grądki
-śpiewaczka ludowa
- robi piękne kwiaty z bibuły
- pisze wiersze

Zofia Pracz ur. 17.04.1946r we wsi Strych, gdzie mieszkała 22 lata. Śpiewa najdawniejsze pieśni, np. "A tam na polu stojała grusia_" - pieśń, którą śpiewała mama podczas gotowania "zacierków"- wspomina Pani Zosia.

W jej repertuarze są również kołysanki: np. "Lili moje, Lili moje, kto cię utuli, jak nie matuś twoje".

Pisze wiersze o różnej tematyce, często do jakiejś okazji: o ciężkich czasach, polityczne, wesołe, o Janie Pawle II, o przyrodzie, ekologii, okolicznościowe- z okazji dnia babci i dziadka, czy patriotyczne.

Robienia kwiatów z bibuły nauczyła się w domu rodzinnym w Strychu, będąc dzieckiem, jak trzeba było dekorować stół na święta. Pani Zofia występuje na dożynkach gminnych w Maciejowicach, co roku również wije wieńce dożynkowe.

W 2010r po raz pierwszy wzięła udział w przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich "POWIŚLAKI" w Maciejowicach, gdzie otrzymała wyróżnienie. 7-8maja2011r zajęła III miejsce w kategorii SOLIŚCI ŚPIEWACY w X Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim.