GOK Maciejowice

Rajd Kościuszkowski

 

    Rajd Kościuszkowski zorganizowany przez  Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum T. Kościuszki w Maciejowicach śladami uczestników pamiętnej bitwy z 10 października 794r. Corocznym i niezmiennym celem maciejowickiego rajdu jest przybliżenie uczestnikom  niezwykle dramatycznych  zdarzeń, jakim dla narodu polskiego była bitwa pod Maciejowicami, a przez to stworzenie sytuacji skłaniającej ku myśleniu kategoriami dobra narodu i sprzyjającej kształtowaniu uczuć patriotycznych.

    Impreza ma wieloletnią tradycję i ciekawy, sprawdzony przez lata program. Naczelną zasadą rajdu jest wierność historii. Dlatego przemarsz grup rajdowych odbywa się po drogach zbliżonych do historycznych tras przemarszu wojsk polskich i poszczególnych korpusów rosyjskich. Daje to uczestnikom imprezy wyrazisty obraz koncentracji wojsk przed bojem.

    Na trasach rozmieszczamy 18 punktów informacyjnych, na których młodzież z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach przybliża uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze.

 

Rajd Kościuszkowski