GOK Maciejowice

Obchody Kościuszkowskie w Gminie Maciejowice