GOK Maciejowice

Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach