GOK Maciejowice

Festiwal Piosenki Patriotycznej "Wolna piosenka"