GOK Maciejowice

Cenna pamiątka jest już w naszym Muzeum