GOK Maciejowice

223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja