GOK Maciejowice

12 lipca festyn integracyjny w Maciejowicach