GOK Maciejowice

„Konkurs na najlepszą potrawę regionalną Doliny Środkowej Wisły 2019”