GOK Maciejowice

Rajd Kościuszkowski

6 października 2016r. odbyły się uroczystości związane z 222 rocznicą Bitwy pod Maciejowicami oraz XXXII Rajd Kościuszkowski. Głównym organizatorem oraz gospodarzem obchodów kościuszkowskich był Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński przy współudziale Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach. Otwarciem tras rajdowych w Piotrowicach oraz Korytnicy rozpoczął się Pieszy Rajd Kościuszkowski, gdzie na trasy wyruszyło 11 grup rajdowych. Zasadniczym i niezmiennym celem maciejowickiego rajdu jest przybliżenie uczestnikom imprezy niezwykle dramatycznego i brzemiennego w skutki zdarzenia, jakim dla narodu polskiego była bitwa pod Maciejowicami, a przez to stworzenie sytuacji skłaniającej ku myśleniu kategoriami dobra narodu i sprzyjającej kształtowaniu uczuć patriotycznych. Jako drugorzędne cele możemy wymienić – propagowanie gminy, piękna okolicy, popularyzacja dokonań własnych, młodzieżowa rozrywka itp. Na trasach Rajdu rozmieszczono łącznie 16 punktów informacyjnych, na których młodzież z Publicznego Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach przybliżała uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze dotyczące punktu, w którym się znajdują. W tym roku docelowym punktem spotkań grup rajdowych był teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Oronnem, gdzie młodzież mogła skosztować grochówki z kuchni polowej. Następnie sformowano orszak, który ruszył do Maciejowic, gdzie odbyły się główne obchody. O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. celebrowana przez Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewander, Ks. Kan. Stanisława Marczuka Proboszcza Parafii Maciejowice oraz Ks. Kan. Józefa Franczuka. Ks. prof. w swojej homilii mówił o tym jak ważne w wychowaniu i obronie podstawowych wartości jest umiłowanie Ojczyzny. Następnie uczestnicy udali się na plac przykościelny, gdzie pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny” złożono kwiaty. Korowód prowadzony przez Orkiestrę Wojskową z I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki wraz z delegacjami, uczestnikami rajdu kościuszkowskiego oraz lokalną społecznością udał się na maciejowicki Rynek. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej. Gospodarz Gminy Sylwester Dymiński przywitał przybyłych gości, młodzież uczestniczącą w XXXII Rajdzie Kościuszkowskim oraz społeczność Gminy Maciejowice. W swoim wystąpieniu Wójt mówił o patriotyzmie i o tym jak bardzo jest potrzebny we współczesnym świecie: „Nasza tragiczna przeszłość, naznaczona ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas do dumy z polskiej historii oraz do szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu daru niepodległości w każdym skrawku polskiej ziemi.” Wśród gości zaproszonych byli m.in. Pani Stanisława Prządka, Pan płk Wojciech Pikuła Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Pan mjr Tomasz Klóskowski reprezentujący Dowódcę I Warszawskiej Brygady Pancernej Warszawa Wesoła wraz z żołnierzami, Pan Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pan Leszek Marek Krześniak Prezes Towarzystwa Miłośników Maciejowic, Radni Powiatu Garwolińskiego: pan Janusz Zaczek, Pan Tomasz Kwiatkowski, Pan Marek Ziędalski. Nie zabrakło pocztów sztandarowych szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki m.in. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie, Żelechowie i Maciejowicach oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Delegacje, które przybyły na obchody 222 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej złożyły kwiaty pod pomnikiem Naczelnika na maciejowickim Rynku. Kolejnym akcentem uroczystości był pokaz militarny w wykonaniu Stowarzyszenia Arsenał. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert zespołu ZAYAZD Lecha i Bożeny Makowieckich, którzy poprzez swoje piosenki wprowadzili nas w bardzo patriotyczny nastrój. Imprezą towarzyszącą był coroczny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce, gdzie w dwóch kategoriach uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych popisywali się wiedzą na temat Insurekcji. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Magdalena Zychora z PSP w Maciejowicach, natomiast zwycięstwo w kategorii szkół ponadpodstawowych wywalczyła Julia Cholewa z Zespołu Szkół w Samogoszczy.. Podczas trwania Rajdu Kościuszkowskiego młodzież rywalizowała również o tytuł najlepszej grupy rajdowej. W tym roku tytuł ten przypadł Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach z opiekunem Panią Barbara Zalską.