GOK Maciejowice

Pomnik na mogile żołnierzy poległych w 1920 r.

W dniu 14 sierpnia br. na placu przykościelnym w Maciejowicach Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński wraz z posłem na Sejm RP Panem Grzegorzem Woźniakiem oraz Proboszczem Parafii Maciejowice ks. kan. Stanisławem Marczukiem odsłonili pomnik na mogile żołnierzy, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej

w 1920roku.

            Uroczystość  rozpoczęła się Mszą św. celebrowaną w kościele parafialnym przez ks. kan. Stanisława Marczuka. W homilii Ksiądz Kanonik  mówił o bohaterstwie polskiego żołnierza oraz stwierdził , że  „Nie umiera ten, kto żyje w pamięci narodu”. Wysoko ocenił działania Władz Gminy w ostatnim okresie mające na celu upamiętnienie tych miejsc.

            Wśród gości przybyłych znaleźli się jeszcze asystent Pani Poseł Stanisławy Prządka, radni sejmiku wojewódzkiego Pani Maria Koc oraz Krzysztof Żochowski, Zastępca Komendanta WKU major Sławomir Kucharski,  radni powiatu garwolińskiego Pan Bogusław Godula i Janusz Zaczek, radni gminni z przewodniczącym Panem Jackiem Łoskotem.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Stowarzyszenia I Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona w Garwolinie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Maciejowice , Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej

w Maciejowicach oraz  Zespołu Szkół w Samogoszczy.

            Po uroczystej Mszy św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika.

W trakcie tej uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński, który podkreślił znaczenie 94 rocznicy bitwy warszawskiej. Zaznaczył też, jak ważna to rocznica dla nas – Polaków. Mówił o losach Polaków, którzy w obronie Ojczyzny oddali swoje życie, że są dla nas wzorem do naśladowania.

Głos zabierali również: poseł Pan Grzegorz Woźniak oraz radna sejmiku Pani Maria Koc. Pod koniec tej uroczystości, krótką lekcję historii przedstawił kustosz maciejowickiego muzeum im. Tadeusza Kościuszki Pan Marek Ziędalski.

    Na zakończenie uroczystości wszystkie delegacje złożyły wieńce oraz kwiaty oddając hołd bohaterom tamtych wydarzeń.

 Należy zaznaczyć, że   Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach zorganizował w pobliżu pomnika wysoko ocenianą  przez obecnych, wystawę upamiętniającą wydarzenia z 1920roku.