GOK Maciejowice

Obchody 220 rocznicy bitwy pod Maciejowicami

Obchody 220 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, które zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz XXX Rajd Kościuszkowski w dn. 09-10 października 2014r. zgromadziły w Maciejowicach liczne grono uczestników. Głównym organizatorem oraz gospodarzem  był Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński. Uroczystości rozpoczęły się otwarciem tras rajdowych w Pawłowicach oraz Korytnicy. W tym roku w rajdzie uczestniczyło ponad 20 grup rajdowych.

 Impreza ma wieloletnią tradycję i ciekawy, sprawdzony przez lata program. Naczelną zasadą rajdu jest wierność historii. Dlatego przemarsz grup rajdowych odbywa się po drogach zbliżonych do historycznych tras przemarszu wojsk polskich i poszczególnych korpusów rosyjskich. Daje to uczestnikom imprezy wyrazisty obraz przemieszczania się oraz koncentracji wojsk przed tragicznym bojem w 1794r.

Na trasach Rajdu rozmieszczono łącznie 16 punktów informacyjnych, na których młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie  przybliżała uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze dotyczące punktu, w którym się znajdują.

Tegoroczne uroczystości kościuszkowskie to także 220 rocznica Bitwy pod Maciejowicami.

Wśród gości obecnych na uroczystości byli m. in. : gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski – Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Pan gen. bryg. pil. Jan Rajchel – Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Pan Henryk Cichecki – Prezes Polskiego Radia S.A. , Ks. Jan Babik – Kanclerz Kurii Siedleckiej, Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego, radni powiatu oraz radni gminy,  Pan Krzysztof Żochowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki z całego województwa mazowieckiego, w tym m. in. :  LI LO z Warszawy, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki ze Stalowej Woli, Szkoła Podstawowa w Stefanowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.

 

Obchody 220 rocznicy nabrały szczególnego charakteru i rozpoczęły się uroczystą Mszą św. za Ojczyznę, odprawioną przez biskupa seniora ks. Antoniego Dydycza z Diecezji Drohiczyńskiej w dn. 09.10.2014r. o godz. 17.00.

Ks. Biskup odniósł się w swoim wystąpieniu do naszej narodowej historii mówiąc – „Ta bogata, choć  często tragiczna w skutkach i naznaczona cierpieniem milionów Polaków historia powinna stać się dla naszego pokolenia lekcją miłości ojczyzny, wzorem patriotyzmu, ale także motywacją do podejmowania każdego dnia na nowo walki o wolność ducha w naszym narodzie.”

Po tym wprowadzeniu głos zabrał Wójt Gminy Maciejowice, dziękując ks. Biskupowi za lekcję historii, jaką usłyszeliśmy. Gospodarz podziękował również delegacjom przybyłym na nasze uroczystości rocznicowe oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy Maciejowice za tak liczne przybycie.

Proboszcz Parafii Maciejowice Ks. Kan. Stanisław Marczuk przybliżył wszystkim zebranym historię nowo powstałego pomnika, który znajduje się na placu przykościelnym w Maciejowicach.  Jest to hołd wszystkim Mieszkańcom Gminy Maciejowice oraz żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie w walce o niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny.

Uroczystego odsłonięcia tego pomnika dokonali Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński, Pan Tomasz Borecki – Doradca Prezydenta RP, Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ks. Kan. Stanisław Marczuk -Proboszcz Parafii Maciejowice.

Po odsłonięciu pomnika nastąpiło poświęcenie go przez ks. Biskupa Antoniego Dydycza.

Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Dalsza część rocznicowa odbyła się na maciejowickim rynku, gdzie Wójt Gminy Maciejowice przywitał wszystkich przybyłych gości jak również mieszkańców gminy Maciejowice.

Na wstępie przemówienia stwierdził, że  „Nasza maciejowicka matka – ziemia wiele wycierpiała przyjmując w swoje ramiona bohaterskich kościuszkowców z 1794 roku. Wynik tej bitwy był wielkim ojczystym dramatem, ale równocześnie chlubą i dumą naszej armii i narodu”

Po krótkim przemówieniu Wójta Gminy Maciejowice, głos zabrał Pan Tomasz Borecki z Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił znaczenie historii oraz postaci historycznych dla danego narodu.  -„Pamięć o wielkich postaciach i wydarzenia polskich dziejów to nasze zobowiązanie. Wiedza o naszej przeszłości stanowić może także inspirację dla każdego, kto chce służyć współczesnej Polsce. Zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego w ramach otwartości dla innych. Tego musimy się uczyć od naszych bohaterów narodowych. Takim bohaterem Rzeczpospolitej był Tadeusz Kościuszko.O trudnej przeszłości wspomniał również sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Czesław Mroczek.

Przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i jego żołnierzy Kompania Wojska Polskiego przeprowadziła apel poległych, oddała również salwę honorową w hołdzie poległym.

Kolejnym ważnym elementem uroczystości było sadzenie „Dębu Wolności” przez Gospodarza Gminy Pana Sylwestra Dymińskiego , Pana Jana Karwowskiego – Przedstawiciela Lasów Państwowych oraz Stanisława Olechowskiego – Prezesa Gminnego OSP.

 

W dowód uznania za szczególne zasługi w kształtowaniu patriotyzmu oraz tradycji kościuszkowskiej 20 osobom wręczono unikatowe medale okolicznościowe upamiętniające wydarzenia z 1794roku, wybite przez Mennicę Państwową.

 

 O oprawę muzyczną podczas Mszy św., uroczystości pod pomnikiem oraz podczas przemarszu zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

 

Ciekawym akcentem uroczystości był pokaz militarny Wojsko polskie podczas Insurekcji  Kościuszkowskiej,   Maciejowice 1794 - obrona Rynku” w wykonaniu Stowarzyszenia Arsenał oraz występ Chóru Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Imprezą towarzyszącą był coroczny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce, gdzie w dwóch kategoriach uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych popisywali się wiedzą na temat Insurekcji.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Julia Kondej z PSP w Maciejowicach, natomiast zwycięstwo w kategorii szkół ponadpodstawowych wywalczył Dawid Tobiasz z PG w Maciejowicach.

Podczas trwania Rajdu Kościuszkowskiego młodzież rywalizowała również o tytuł najlepszej grupy rajdowej. W tym roku tytuł ten przypadł Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.