GOK Maciejowice

Multimedialna Prezentacja

Zapraszamy serdecznie do zapozania się z multimedialną prezentacją województwa mazowieckiego oraz puublikacją pt.: "100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTELIGENTNY ROZWÓJ". Prezentacja dostępna na stronie: http://www.polskamultimedialna.pl