GOK Maciejowice

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach zorganizował konkurs na najładniejszą pisankę i palmę wielkanocną. Z prac konkursowych została zorganizowana wystawa w kawiarence internetowej w GOK-u. Zapraszamy do obejrzenia wystawy w dniach od 10 do 13 kwietnia 2017 roku.