GOK Maciejowice

Koncert pianistyczny Pani Justyny Hampel