GOK Maciejowice

Kolęda z Klubem 50+

W tym roku po raz kolejny miała miejsce „Seniorska Kolęda”, która odbyła się w święto Trzech Króli, szóstego stycznia. Inicjatywa działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach Klubu Seniora, staje się lokalną tradycją, ubarwiającą życie społeczności Maciejowic. Tym razem również  kolędnicy odwiedzili wiele domów, przebrania, niezbędny element kolędowania, były barwniejsze i ciekawsze. Interesujący program, przy akompaniamencie akordeonu, pięknie wykonywane kolędy mieszały się z krótkimi przypowiastkami o narodzeniu małego Jezusa. Kolędowanie,  przypadło do gustu odwiedzanym mieszkańcom, obdarowywali kolędujące seniorki miłym i sympatycznym przyjęciem.  Seniorska Kolęda była doskonałą okazją do podtrzymania zanikającej tradycji kolędowania i na pewno zostanie powtórzona w następnych latach.