GOK Maciejowice

JARMARK WIELKANOCNY

8 kwietnia na maciejowickim Rynku odbyła się pierwsza edycja Jarmarku Wielkanocnego. Na jarmarku swoje stoiska miał klub 50+ działający przy GOK w Maciejowicach, Monika Goliszewska- rękodzieło artystyczne, Angelika Krześniak- rękodzieło artystyczne oraz wielcy nieobecni- Rada Rodziców przy PSP w Maciejowicach. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród lokalnej społeczności. Liczymy na kolejne edycje Jarmarków.