GOK Maciejowice

Dzień kobiet

6 marca 2015 roku w OSP w Maciejowicach Panie miały swoje święto.

Z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert oraz pokaz iluzjonistyczny.

Wśród zaproszonych gości był Zastępca Wójta Gminy Maciejowice Pan Ryszard Brodziak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Jaworski

Licznie przybyła też płeć piękna. Panie otrzymały kwiaty, wznieśliśmy również toast za ich zdrowie.