GOK Maciejowice

Dawne Maciejowice Online

Zapraszamy na spotkanie online poświęcone historii i miejscom pamięci na ziemi maciejowickiej.

Nasz Facebook zobacz