GOK Maciejowice

Cenny eksponat

w dniu 12 marca 2014r. muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach powiększyło swoje zbiory o kopię obrazu Wojciecha Kossaka  "Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie" z roku 1911.

Obraz został przekazany na ręce Wójta Gminy Maciejowice Pana Sylwestra Dymińskiego, który wraz z kustoszem naszego Muzeum odwiedził rodzinę pani Marii Szadkowskiej. To właśnie z jej woli obraz trafił do naszego Muzeum.

Przedstawiamy króciutko przysięgę na krakowkim rynku :)

220 lat temu wybuchła Insurekcja Kościuszkowska, zryw narodowowyzwoleńczy, będący próbą uratowania niepodległości kraju. Za oficjalną datę wybuchu Powstania uznaję się 24 marca 1794 roku. Jak wyglądał ten dzień? :

Po odprawie oficerów garnizonu krakowskiego, Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Wodzickim udali się na mszę do kościoła kapucynów, po wysłuchaniu której w domku loretańskim złożyli u stóp ołtarza szable, które zostały poświęcone przez gwardiana. Następnie ująwszy szable w dłonie ślubowali, że gotowi są oddać swoje życie dla obrony ojczyzny. Około godziny 10 na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego. Akt odczytany przez byłego posła na Sejm Wielki Aleksandra Linowskiego , ogłaszający rozpoczęcie insurekcji przeciw Rosji i carycy Katarzyny II. Na mocy aktu, Tadeuszowi Kościuszce powierzono funkcję Najwyższego Naczelnika i polecono mu zorganizować rząd powstańczy – Radę Najwyższą Narodową. Następnie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę:

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.

Akt powstania nadawał Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i składał w jego ręce całkowitą władzę.
Podczas powstania stoczono wiele bitew w których męstwem i ofiarnością wykazali się ostatni żołnierze I Rzeczpospolitej, oraz znosząca trudy wojny ludność cywilna. Na stałe do historii przeszły bitwy pod Racławicami, Szczekocinami, obrona Warszawy, Terespol, osławione Maciejowice czy straszna rzeź Pragi. Po upadku powstania pozostał symbol- Tadeusz Kościuszko, będący do chwili odzyskania niepodległości fundamentem pamięci, walki, tożsamości kraju który na 123 lata zniknął z mapy Europy.

Galeria