GOK Maciejowice

30 stycznia 2016r.

30 stycznia stycznia 2016r. w Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach odbył się koncert kolęd i pastorałek „Śpiewajcież i grajcież mu”, na który przybyły licznie dzieci i młodzież uczęszczająca na kółko muzyczne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach. W koncercie wzięło udział 8 dzieci. Wszyscy otrzymali nagrody.