GOK Maciejowice

30 kwietnia - Festiwal Piosenki Patriotycznej