GOK Maciejowice

25 marca - warsztaty wielkanocne

W dniu 25 marca 2015r. pod hasłem „Wielkanoc u Powiśloków” odbyło się „Spotkanie z Tradycją” w Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej prowadzone przez Panią Jadwigę Krześniak.

Punktualnie o godz. 16.00 Dyrektor Szkoły Pani Danuta Tobiasz powitała wszystkich przybyłych na te warsztaty gości.

Spotkanie to miało wyjątkowy charakter ponieważ w trakcie Pani Jadwiga Krześniak została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za realizację zadań, które przyczyniają się do społecznego rozwoju Mazowsza.

Po przedstawieniu przez Pana Sylwestra Dymińskiego Wójta Gminy Maciejowice zasług Pani Jadwigi Krześniak na rzecz propagowania kultury ludowej i podtrzymywanie tradycji nadwiślańskich obecna na uroczystości Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska wręczyła Pani Krześniak Medal wraz z certyfikatem oraz pogratulowała tak ogromnych osiągnięć w pracy.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznając ten Medal uwzględnił m. in. ogromne, osobiste zaangażowanie pani Krześniak w to, by w świadomości młodego pokolenia przetrwała kultura Ziemi Nadwiślańskiej. W tym celu gromadzi ona nie tylko pamiątki przeszłości i udostępnia je zwiedzającym, ale co bardzo ważne organizuje spotkania warsztatowe, widowiska i inne formy sceniczne, dzięki którym przypomina i utrwala w pamięci zwyczaje, obrzędy i tradycje związane przede wszystkim z rokiem liturgicznym i cyklem prac gospodarskich mieszkańców Regionu Nadwiślańskiego.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się również m. in. Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Radni Rady Powiatu Garwolińskiego Pan Tomasz Kwiatkowski oraz Pan Janusz Zaczek, Ks. Kan. Stanisław Marczuk – Proboszcz Parafii Maciejowice, Radni Rady Gminy wraz z przewodniczącym Panem Pawłem Jaworskim, dyrektorzy szkół, jednostek podległych UG oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Po części oficjalnej głos zabrała Pani Jadwiga Krześniak. Zapoznała uczestników warsztatów z tradycją oraz obrzędami towarzyszącymi Wielkanocy w tej części Mazowsza.

 

Opowieść Pani Jadwigi przeplatana lokalną „powiślańską” gwarą w barwny sposób przybliżyła zgromadzonym  dawne zwyczaje towarzyszące Świętom Wielkanocnym.

Kończąc swe wprowadzenie Pani Krześniak zaprosiła uczestników do wspólnego robienia palm oraz pisanek wielkanocnych oraz degustacji potraw świątecznych, które zostały przygotowane na konkurs „Stół Wielkanocny Regionu Nadwiślańskiego”. Do konkursu zgłoszono pięć stołów wielkanocnych przygotowanych przez KGW Strych, KGW Podłęż, Klub 50+, Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej oraz Panią Mariannę Król.

Jury doceniło wszystkie stoły uczestniczące w konkursie, przyznając ich wykonawcom równorzędne I miejsce.

Całość uroczystości dopełnił występ kapeli ludowej oraz wspólne wielkanocne śniadanie, przygotowane przez Panie z sołectw Przewóz oraz Antoniówka.

Uczestnicy warsztatów na zakończenie jednomyślnie podkreślali wyjątkowy klimat tego spotkania, naturalność prowadzącej oraz znaczenie tego typu spotkań aby ocalić od zapomnienia te wartości, które były podstawą przy funkcjonowaniu Ojczyzny naszych przodków.