GOK Maciejowice

18 maja 2014r.

18 maja na Rynku w Maciejowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą V rocznicę wizyty śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Maciejowicach.

W uroczystości udział wzięli:
• Jacek Sasin – minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
•    Wojciech Jasiński były Minister Skarbu,
•    Grzegorz Woźniak poseł na Sejm RP,
•  przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego na czele z radnym Krzysztofem Żochowskim,
•    władze powiatowe reprezentowane przez radnych powiatu: Janusza Zaczka i Bogdana Godulę,
•   Wójt Gminy Maciejowice p. Sylwester Dymiński z zastępcą
p. Ryszardem Brodziakiem, oraz Radni Gminy Maciejowice wraz
z przewodniczącym Rady p. Jackiem Łoskotem,
•    Proboszcz parafii Maciejowice ks. Kanonik Stanisław Marczuk oraz dziekan dekanatu łaskarzewskiego ks. kanonik Edmund Szarek,
•    Poczty sztandarowe szkół powiatu garwolińskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej z Maciejowic, Podwierzbia  i Podłęża, Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Gminy Maciejowice oraz 23 Baza Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego.
    Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w intencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, celebrowaną przez
ks. Stanisława Marczuka i ks. Józefa Franczuka.
Uczestnicy mszy wraz z pocztami sztandarowymi, delegacjami przeszli na Maciejowicki Rynek obok Ratusza, na którym przy wejściu do Muzeum T. Kościuszki umieszczona jest tablica pamiątkowa.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, została przedstawiona biografia Śp. Lecha Kaczyńskiego
a uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: p. Jacek Sasin,
p. Wojciech Jasiński, p. Grzegorz Woźniak i p. Sylwester Dymiński.                                                                                                                Proboszcz  Maciejowic  odmówił modlitwę i poświęcił wmurowaną tablicę.
Przemówienia  okolicznościowe wygłosili: Wójt Gminy Maciejowice p. Sylwester Dymiński, minister Wojciech Jasiński, minister
p. Jacek Sasin i poseł p. Grzegorz Woźniak, wszyscy mówcy podkreślali patriotyczną postawę Lecha Kaczyńskiego
i zaangażowanie społeczne Prezydenta oraz aktywność społeczności Maciejowic w kultywowanie tradycji patriotycznych na terenie naszej gminy. Szczególnie ważnym elementem przemówień było odczytanie listu przez p. ministra Wojciecha Jasińskiego od
p. premiera Jarosław Kaczyńskiego skierowanego do Wójta Gminy Maciejowice i uczestników uroczystości.  W liście p. J. Kaczyński wyraził wdzięczność  za zaproszenie a przede wszystkim podkreślił zadowolenie z kultywowania tradycji patriotycznych oraz pamięci
o Prezydencie Lechu Kaczyńskim.                                               Następnie  delegacje parlamentarzystów, władz powiatu, gminy 
i szkół  złożyły kwiaty pod tablicą.
Posterunek honorowy  przy tablicy pełnili:  żołnierze 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego wraz z uczniami Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna upamiętniająca wizytę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Maciejowicach (ze zbiorów fotografii p. Stefana Dmochowskiego) oraz wystawa pt. „Warto być Polakiem”.
Uroczystość zgromadziła licznych mieszkańców gminy, młod
zież szkolną oraz uczestników Rajdu Rowerowego.