GOK Maciejowice

14 stycznia - wizyta w BCC

W dniu 14 stycznia 2015r. Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński oraz kustosz Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w  Maciejowicach Pan Marek Ziędalski gościli w Pałacu Lubomirskich w Warszawie na spotkaniu członków Konwentu Business Centre Club.

Delegacja z Maciejowic swoją obecnością podziękowała za wkład finansowy jaki członkowie tak elitarnego gremium włożyli w pozyskanie cennego eksponatu do maciejowickiego muzeum jakim jest portret Tadeusza Kościuszki, namalowany  na przełomie XVIII/XIX wieku.

            Wójt Gminy Maciejowice w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tak wielkiej  postaci jaką jest dla Polaków Tadeusz Kościuszko, oraz zwrócił uwagę na jego wkład w budowę wspólnoty i patriotyzmu narodu polskiego.

            Władarz podkreślił uczestnikom Konwentu jak ważną miejscowością na mapie Polski są Maciejowice. Bitwa z 1794 roku stała się synonimem upadku I Rzeczypospolitej. Wynik tej walki był wielkim ojczystym dramatem, ale równocześnie chlubą naszej armii i narodu. Zgromadzonym podkreślono silnie zakorzenioną tradycję kościuszkowską oraz przybliżono najważniejsze fakty związane z historią Maciejowic.                                                             Na ręce Przewodniczącego Konwentu Pana dr Wojciecha Warskiego Wójt Gminy złożył podziękowanie dla Business Centre Club w postaci medalu wybitego z okazji 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej za zasługi w krzewieniu idei patriotyzmu. Darczyńcy obrazu „Portret Tadeusza Kościuszki” otrzymali dyplomy oraz upominki związane z Maciejowicami, które jak podkreślił Wójt Gminy są podziękowaniem od całego społeczeństwa Maciejowic oraz Muzeum, które od wielu lat gromadzi pamiątki związane z Tadeuszem Kościuszką  oraz Insurekcją Kościuszkowską.                                                         Wpłaty członków Business Centre Club  trafiły na konto STOWARZYSZENIA „PATRIOTYZM JUTRA GMINY MACIEJOWICE” które  odkupiło obraz od osoby prywatnej. W niedługim czasie aktem darowizny zostanie przekazane na własność do Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach. Ufundowany  obraz jest cennym świadectwem pamięci poprzednich pokoleń o naszym Wielkim Rodaku i będzie niewątpliwie materialnym świadectwem historii dla potomnych.

 

Fundatorzy obrazu:

Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club

 dr Wojciech Warski – Przewodniczący Konwentu BCC

Paweł  Drabczyński – członek Konwentu BCC

Tomasz Dzitko – członek Konwentu BCC

Grzegorz Słupski – członek Konwentu BCC

Piotr Kochański – członek Konwentu BCC

Adam Galas – członek Konwentu BCC

Krzysztof Szubert- członek Konwentu BCC

Henryk Owisiejew – członek Konwentu BCC

Elżbieta Banz- Niemierowska – członek Konwentu BCC

Katarzyna Lorenc – członek Konwentu BCC

Prof. Stanisław Gomułka